Background

FAQ

често

задавани въпроси

Във времена на изчерпване на фосилните източници на първична енергия, екологичните, икономическите загуби от използването им и повишаване на консумацията на електроенергия прави електроцентралите, използващи така наречените възобновяеми енергийни източници особено актуални.

 • Ако имате изградена мрежа до вашия обект, по-рентабилни са 1-ви и 3-ти вариант
 • Ако няма електрическа мрежа или съществуващата е нестабилна, по-добър би бил 2-ия вариант
Със въвеждането на строги екологиччни норми соларните технологии са решение на енергийното потребление в много от Европейските държави, от които част е и България.
На земя, върху покриви и фасади на фабрики, цехове, заведения, офис-сгради и др.
 • Подава към електро-разпределителната мрежа
 • Консумира изцяло за собствени нужди като енергията се съхранява в акумулатори
 • консумира за собствени нужди и излишъкът да се подава към мрежата
1 kWp инсталирана мощност прозивежда около 1.2 kWh / годишно.
 • Ако искате да произвеждате и продавате ел. енергия
 • Ако произвеждате продукти или предлагате услуги и плащате високи сметки за ток
 • Ако се притеснявате, че всяко едно поскъпване на тока прави Вашите продукти или услуги по-малко конкурентно способни
 • Ако имате лошо електроснабдяване
За 30 kWp - около 200 кв.м. при скатен покрив и около 360 кв.м. при равен покрив.
 • За продажба на електроенергия
 • За покриване на част от консумацията Ви и продажба на излишъка от произведената енергия

Имате още въпроси?

Не се колебайте да ни потърсите по всяко време.