Background

Обследване

service

Обследване

Качественото обследване е предпоставка за успеха на Вашите проекти. То спомага за ефективно планиране, оптимално проектиране, достъп до финансиране и постигане на очаквания ефект от инвестициите.

Обследването за енергийна ефективност има за цел:

  • Да определи специфичните възможности за намаляване на енергопотреблението
  • Да препоръча мерки за повишаване на енергийната ефективност

Имате още въпроси?

Не се колебайте да ни потърсите по всяко време.